Register právnických osôb a podnikateľov

Ľubomír Vróbeľ

IČO:
43360734
Sídlo:
Ľubomír Vróbeľ  Na Sihoti  1170/14  02601  Dolný Kubín
Dátum vzniku:
16. októbra 2006 Číslo živn.registra: 530-7802, okresný úrad Dolný Kubín