Register právnických osôb a podnikateľov

LIDO s.r.o.

IČO:
18048021
DIČ:
2021324602
Sídlo:
LIDO s.r.o.  Nábrežie Belanky  640/37  958 04  Partizánske
Dátum vzniku:
24. septembra 1991 Zapísaná na Okr. súde Trenčín, odd. Sro, vl.č.1431/R
Štatutár:
Spoločníci:
Predmety podnikania:
 • balenie hnojív a chemických prípravkov na ochranu rastlín (od: 01. 05. 2016.
 • baliaca činnosť (od: 01. 05. 2016.
 • podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi s výnimkou nebezpečných odpadov (od: 01. 05. 2016.
 • predaj jedov a žieravín v maloobchode (od: 01. 05. 2016.
 • výroba obalov (od: 01. 05. 2016.
 • výroba reklamných predmetov (od: 01. 05. 2016.
 • inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností (od: 01. 05. 2016.
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností (veľkoobchod) (od: 01. 05. 2016.
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností (maloobchod) (od: 01. 05. 2016.
 • podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností (od: 01. 05. 2016.
 • poradenská činnosť v oblasti stavebníctva (od: 01. 05. 2016.
 • prezentácia firiem na verejnosti (od: 01. 05. 2016.
 • prieskum trhu a verejnek mienky (od: 01. 05. 2016.
 • reklamná a propagačná činnosť (od: 01. 05. 2016.
 • sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností (od: 01. 05. 2016.