Register právnických osôb a podnikateľov

Lido Piešťany, s.r.o.

IČO:
36252808
DIČ:
2021722945
Sídlo:
Lido Piešťany, s.r.o.  Piešťanská  440  922 21  Moravany nad Váhom
Dátum vzniku:
3. februára 2003 Zapísaná na Okr. súde Trnava, odd. Sro, vl.č.13921/T
Štatutár:
Spoločníci:
Predmety podnikania:
  • pohostinská činnosť (od: 29. 04. 2016.