Register právnických osôb a podnikateľov

Lidmila Sitárová LYDKA

IČO:
30329345
DIČ:
1028893481
Sídlo:
Lidmila Sitárová LYDKA      95635  Nedašovce 15
Dátum vzniku:
26. septembra 1991 Číslo živn.registra: 301-423, okresný úrad Bánovce nad Bebravou
Predmety podnikania:
  • Holičstvo (od: 08. 02. 1994.
  • Maloobchod mimo predajne - chleba a pečiva (od: 04. 12. 1992.
  • Maloobchod mimo riadnej predajne zo zmiešaným tovarom (od: 04. 12. 1992.