Register právnických osôb a podnikateľov

Lidiya Holovchuk

IČO:
37157281
Sídlo:
Lidiya Holovchuk  Rybničná  61  83107  Bratislava-Vajnory
Dátum vzniku:
8. augusta 2000 Číslo živn.registra: 103-16576, okresný úrad Bratislava