Register právnických osôb a podnikateľov

Lidija Verešová Rijavecová

IČO:
40649920
DIČ:
1026739516
Sídlo:
Lidija Verešová Rijavecová  Partizánska  4/38  97251  Handlová
Dátum vzniku:
10. marca 2003 Číslo živn.registra: 307-17874, okresný úrad Prievidza