Register právnických osôb a podnikateľov

Lidija Staržeková

IČO:
44867964
DIČ:
1081706648
Sídlo:
Lidija Staržeková      09101  Breznica 219
Dátum vzniku:
1. augusta 2009 Číslo živn.registra: 770-5302, okresný úrad Stropkov