Register právnických osôb a podnikateľov

Lesnícka Nová spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Horné Pršany

IČO:
42314992
DIČ:
2024087175
Sídlo:
Lesnícka Nová spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Horné Pršany  Horné Pršany 15    97405  Horné Pršany
Dátum vzniku:
7. apríla 2014