Register právnických osôb a podnikateľov

Lesná spoločnosť Uderinky, pozemkové spoločenstvo

IČO:
42314101
DIČ:
2024041690
Sídlo:
Lesná spoločnosť Uderinky, pozemkové spoločenstvo  Uderiná 40    98554  Lovinobaňa
Dátum vzniku:
13. januára 2014