Register právnických osôb a podnikateľov

Ladislav Horváth

IČO:
44118902
DIČ:
1023236918
Sídlo:
Ladislav Horváth  Kapitána Jána Nálepku  873/25  92522  Veľké Úľany
Dátum vzniku:
20. apríla 2008 Číslo živn.registra: 220-24921, okresný úrad Galanta