Register právnických osôb a podnikateľov

Ladislav Čavajda

IČO:
34768190
DIČ:
1039389714
Sídlo:
Ladislav Čavajda      02331  Rudina 92
Dátum vzniku:
1. júna 2011 Číslo živn.registra: 504-11237, okresný úrad Žilina