Register právnických osôb a podnikateľov

Kristián Gajdoš - SINAI BAR

IČO:
43055290
DIČ:
1032399742
Sídlo:
Kristián Gajdoš - SINAI BAR    237  08263  Jarovnice
Dátum vzniku:
1. apríla 2006 Číslo živn.registra: 750-27102, okresný úrad Prešov
Predmety podnikania:
 • Obsluha ozvučovacej a osvetľovacej techniky (od: 01. 04. 2006.
 • Povrchová úprava kovov v rozsahu voľnej živnosti (od: 01. 04. 2006.
 • Výroba nožiarského tovaru, zámkov a kovaní, drôteného tovaru (od: 01. 04. 2006.
 • Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely (od: 01. 04. 2006.
 • Zváračské a paličské práce (od: 01. 04. 2006.
 • Mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe (od: 01. 04. 2006.
 • Umelecké kováčstvo (od: 01. 04. 2006.
 • Výroba drobných kovových obalov (od: 01. 04. 2006.
 • Výroba kovových konštrukcií a ich častí (od: 01. 04. 2006.
 • Spracovanie zemiakov, ovocia a zeleniny (od: 01. 04. 2006.
 • Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva (od: 01. 04. 2006.
 • Sušenie a impregnovanie dreva (od: 01. 04. 2006.
 • Výroba drevených obalov a drobných výrobkov z dreva (od: 01. 04. 2006.
 • Výroba a oprava športového tovaru, bicyklov (od: 01. 04. 2006.
 • Výroba upomienkových a darčekových predmetov, suvenírov (od: 01. 04. 2006.
 • Výroba výrobkov z papiera, plastov a lepenky (od: 01. 04. 2006.
 • Výroba výrobkov z betónu, cementu, sadry, kameniny (od: 01. 04. 2006.
 • Osadzovanie okien a dverí (od: 01. 04. 2006.
 • Výroba a montáž krbov (od: 01. 04. 2006.
 • Práce vykonávané strojnými mechanizmami (od: 01. 04. 2006.
 • Lešenárske práce (od: 01. 04. 2006.
 • Betonárske a železobetonárske práce (od: 01. 04. 2006.
 • Spracovanie prírodného kameňa - lámaním, štiepením, drvením, triedením (od: 01. 04. 2006.
 • Obkladačské práce (od: 01. 04. 2006.
 • Omietkárske práce (od: 01. 04. 2006.
 • Montáž sadrokartónu (od: 01. 04. 2006.
 • Zhotovovanie vitráži (od: 01. 04. 2006.
 • Maliarske, natieračské a sklenárske práce (od: 01. 04. 2006.
 • Demolácie, zemné práce a prípravné práce pre stavbu (od: 01. 04. 2006.
 • Asfaltérske práce (od: 01. 04. 2006.
 • Prevádzkovanie garáži alebo odstavných plôch (od: 01. 04. 2006.
 • Doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia (od: 01. 04. 2006.
 • Odťahová služba po vlastnej osi (od: 01. 04. 2006.
 • Vedenie motorového vozidla (od: 01. 04. 2006.
 • Manipulácia s nákladom (od: 01. 04. 2006.
 • Čistiace a upratovacie práce (od: 01. 04. 2006.
 • Prenájom hnuteľného majetku (od: 01. 04. 2006.
 • Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov (od: 01. 04. 2006.
 • Prenájom nehnuteľností (od: 01. 04. 2006.
 • Prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (od: 01. 04. 2006.
 • Organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, kurzov, seminárov a školení (od: 01. 04. 2006.
 • Faktoring a forfaiting (od: 01. 04. 2006.
 • Finančný leasing (od: 01. 04. 2006.
 • Zhotovovanie videozáznamov (od: 01. 04. 2006.
 • Fotografické služby (od: 01. 04. 2006.
 • Kopírovacie a rozmnožovacie služby (od: 01. 04. 2006.
 • Kancelárske a sekretárske služby (od: 01. 04. 2006.
 • Rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu so súhlasom autora (od: 01. 04. 2006.
 • Sadzba a zhotovovanie tlačiarenských predlôh (od: 01. 04. 2006.
 • Vydavateľská činnosť (od: 01. 04. 2006.
 • Vypracovanie rozvojových projektov (od: 01. 04. 2006.
 • Vypracovanie štúdií regionálneho rozvoja (od: 01. 04. 2006.
 • Vývoj, výroba a poradenstvo v oblasti výpočtových, informačných a komunikačných systémov (od: 01. 04. 2006.
 • Konštruktérske práce (od: 01. 04. 2006.
 • Poskytovanie internetových služieb (od: 01. 04. 2006.
 • Spracovanie údajov (od: 01. 04. 2006.
 • Činnosť ekonomických, účtovných a organizačných poradcov (od: 01. 04. 2006.
 • Vedenie účtovníctva (od: 01. 04. 2006.
 • Prieskum trhu a verejnej mienky (od: 01. 04. 2006.
 • Podnikateľské poradenstvo (od: 01. 04. 2006.
 • Reklamná, propagačná, informačná a inzertná činnosť (od: 01. 04. 2006.
 • Prevádzkovanie nevýherných hracích automatov, biliardových stolov, music boxov, video automatov (od: 01. 04. 2006.
 • Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností (od: 01. 04. 2006.
 • Príprava a predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok (od: 01. 04. 2006.
 • Príprava a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál (od: 01. 04. 2006.
 • Príprava a predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy (od: 01. 04. 2006.
 • Príprava a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov (od: 01. 04. 2006.
 • Donášková služba (od: 01. 04. 2006.
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností (od: 01. 04. 2006.
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (od: 01. 04. 2006.
 • Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti (od: 01. 04. 2006.