Register právnických osôb a podnikateľov

Kia Motors Slovakia s.r.o.

IČO:
35876832
DIČ:
2021787801
Sídlo:
Kia Motors Slovakia s.r.o.  Sv. Jána Nepomuckého  1282/1  013 01  Teplička nad Váhom
Dátum vzniku:
26. februára 2004 Zapísaná na Okr. súde Žilina, odd. Sro, vl.č.15074/L
Štatutár:
Spoločníci:
Predmety podnikania:
 • zasielateľstvo (od: 29. 04. 2016.
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od: 29. 04. 2016.
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od: 29. 04. 2016.
 • organizovanie bezplatných školení, prednášok a seminárov v oblasti automobilového priemyslu (od: 29. 04. 2016.
 • lisovanie, zváranie a lakovanie (od: 29. 04. 2016.
 • maloobchodný predaj pohonných hmôt (od: 29. 04. 2016.
 • podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od: 29. 04. 2016.
 • predaj automobilov a iných motorových vozidiel (od: 29. 04. 2016.
 • predaj prívesov a návesov (od: 29. 04. 2016.
 • prenájom automobilov (od: 29. 04. 2016.
 • prenájom strojov a zariadení (od: 29. 04. 2016.
 • skladovanie ( mimo prevádzkovania skladov verejných ) (od: 29. 04. 2016.
 • spracúvanie a povrchová úprava kovov v rozsahu voľnej živnosti (od: 29. 04. 2016.
 • výroba a predaj doplnkov motorových vozidiel v rozsahu voľnej živnosti (od: 29. 04. 2016.
 • výroba a predaj elektronických zariadení a súčiastok (od: 29. 04. 2016.
 • výroba gumových pneumatík a duší (od: 29. 04. 2016.
 • výroba motorových vozidiel vrátane ich motorov (od: 29. 04. 2016.
 • výroba prívesov a návesov (od: 29. 04. 2016.
 • výroba strojov a zariadení (od: 29. 04. 2016.
 • výroba výrobkov z gumy (od: 29. 04. 2016.
 • výroba výrobkov z plastov (od: 29. 04. 2016.
 • výroba základných anorganických chemikálií (od: 29. 04. 2016.
 • kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod ) (od: 29. 04. 2016.
 • kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod ) (od: 29. 04. 2016.
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od: 29. 04. 2016.
Posledná zmena:
25. 2. 2018