Register právnických osôb a podnikateľov

Kalkulátor čistej mzdy na Slovensku

Kalkulátor čistej mzdy vypočíta výšku čistej mzdy zo zadaných údajov. Čistá mzda je reálny príjem, ktorý je očistený od dane a zdravotného a sociálneho poistenia, prípadne dôchodkové sporenie.