Register právnických osôb a podnikateľov

JUDr. Ľuboslav Linder LINA REAL

IČO:
45014825
DIČ:
1028869094
Sídlo:
JUDr. Ľuboslav Linder LINA REAL      90871  Moravský Svätý Ján 821
Dátum vzniku:
30. novembra 2007 Číslo živn.registra: 240-19765, okresný úrad Senica