Register právnických osôb a podnikateľov

Jozef Varga

IČO:
41518543
DIČ:
1041311425
Sídlo:
Jozef Varga  Školská  8  08256  Pečovská Nová Ves
Dátum vzniku:
14. septembra 2005 Číslo živn.registra: 751-17414, okresný úrad Prešov