Register právnických osôb a podnikateľov

Jozef Mikluš

IČO:
41569326
DIČ:
1023690657
Sídlo:
Jozef Mikluš      06548  Šarišské Jastrabie 42
Dátum vzniku:
28. februára 2005 Číslo živn.registra: 710-2123, okresný úrad Stará Ľubovňa