Register právnických osôb a podnikateľov

Ján Spodník G.M.Kas

IČO:
41034856
DIČ:
1071449115
Sídlo:
Ján Spodník G.M.Kas  Pekinská  7  04013  Košice-Sídlisko Ťahanovce
Dátum vzniku:
7. mája 2004 Číslo živn.registra: 821-17073, okresný úrad Košice