Register právnických osôb a podnikateľov

Jan Bačo - JENDO

IČO:
43917704
DIČ:
1048921764
Sídlo:
Jan Bačo - JENDO  Za Mostom  332/3  07617  Nižný Žipov
Dátum vzniku:
1. januára 2008 Číslo živn.registra: 870-12050, okresný úrad Trebišov