Register právnických osôb a podnikateľov

Ing. Viera Srnáková - DIAL

IČO:
37694103
DIČ:
1045244145
Sídlo:
Ing. Viera Srnáková - DIAL  Šenkvická  195/19  90082  Blatné
Dátum vzniku:
15. októbra 2001 Číslo živn.registra: 108-9444, okresný úrad Senec