Register právnických osôb a podnikateľov

Ing. Miroslav Staroň PONY FARMA

IČO:
36145688
DIČ:
1021648012
Sídlo:
Ing. Miroslav Staroň PONY FARMA      03101  Pavčina Lehota 130
Dátum vzniku:
29. mája 2010 Číslo živn.registra: 505-1577, okresný úrad Liptovský Mikuláš