Register právnických osôb a podnikateľov

Ing. Miroslav Leško - SMAIO

IČO:
34904859
DIČ:
1026514599
Sídlo:
Ing. Miroslav Leško - SMAIO      08001  Prešov
Dátum vzniku:
8. apríla 1997 Číslo živn.registra: 707-14416, okresný úrad Prešov