Register právnických osôb a podnikateľov

Ing. Martin Falťan - GEOMET

IČO:
44198116
DIČ:
1075074605
Sídlo:
Ing. Martin Falťan - GEOMET  Námestie republiky  26  98401  Lučenec
Dátum vzniku:
15. júna 2008 Číslo živn.registra: 640-13211, okresný úrad Lučenec