Register právnických osôb a podnikateľov

Ing. Martin Fák

IČO:
37330195
DIČ:
1042554964
Sídlo:
Ing. Martin Fák  Iliašska cesta  581/73  97405  Banská Bystrica
Dátum vzniku:
12. januára 2011 Číslo živn.registra: 601-17397, okresný úrad Banská Bystrica