Register právnických osôb a podnikateľov

Ing. Martin Fajo

IČO:
41056272
Sídlo:
Ing. Martin Fajo  J. Murgaša  12/14  97101  Prievidza
Dátum vzniku:
24. marca 2004 Číslo živn.registra: 340-19244, okresný úrad Prievidza