Register právnických osôb a podnikateľov

Ing. Martin Dzubaj

IČO:
34239499
DIČ:
1024554465
Sídlo:
Ing. Martin Dzubaj      08266  Šarišské Sokolovce 77
Dátum vzniku:
23. októbra 1996 Číslo živn.registra: 708-15771, okresný úrad Prešov
Predmety podnikania:
 • Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od: 09. 03. 2011.
 • Prieskum trhu a verejnej mienky (od: 13. 02. 2007.
 • Prenájom hnuteľných vecí (od: 13. 02. 2007.
 • Upratovacie práce (od: 13. 02. 2007.
 • Kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (od: 13. 02. 2007.
 • Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, seminárov a školení (od: 13. 02. 2007.
 • Reklamná činnosť (od: 13. 02. 2007.
 • Prenájom motorových vozidiel (od: 13. 02. 2007.
 • Vedenie účtovníctva (od: 23. 10. 1996.
 • Krajčírske práce (od: 23. 10. 1996.
 • Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok (od: 23. 10. 1996.
 • Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností (od: 23. 10. 1996.
 • Sprostredkovateľská činnosť (od: 23. 10. 1996.