Register právnických osôb a podnikateľov

Ing. Martin Džatko

IČO:
33761655
DIČ:
1029116011
Sídlo:
Ing. Martin Džatko  Ďurgalova  2864/14  83101  Bratislava-Nové Mesto
Dátum vzniku:
30. júna 1994 Číslo živn.registra: 601-4619, okresný úrad Bratislava
Predmety podnikania:
  • Obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej prevádzky mimo riadnej prevádzky. (od: 01. 07. 1994.
  • Vykonávanie bytových,občianskych a priemyselných stavieb. (od: 01. 07. 1994.