Register právnických osôb a podnikateľov

Ing. Martin Dvorský

IČO:
41131398
Sídlo:
Ing. Martin Dvorský  Dobrá  1121  91401  Trenčianska Teplá
Dátum vzniku:
9. februára 2004 Číslo živn.registra: 350-19347, okresný úrad Trenčín