Register právnických osôb a podnikateľov

Ing. Martin Dvorovčík, autorizovaný stavebný inžinier

IČO:
42344972
Sídlo:
Ing. Martin Dvorovčík, autorizovaný stavebný inžinier  Medzany 450    08221  Medzany
Dátum vzniku:
3. decembra 2010