Register právnických osôb a podnikateľov

Ing. Martin Dvořák AS

IČO:
40076547
Sídlo:
Ing. Martin Dvořák AS  Jazerná  10  94901  Nitra
Dátum vzniku:
11. februára 1993 Číslo živn.registra: 403-7204, okresný úrad Nitra