Register právnických osôb a podnikateľov

Ing. Ľudmila Sláviková

IČO:
43485545
DIČ:
1027090229
Sídlo:
Ing. Ľudmila Sláviková      08201  Kendice 48
Dátum vzniku:
1. februára 2007 Číslo živn.registra: 750-28888, okresný úrad Prešov