Register právnických osôb a podnikateľov

Ing. Ľudmila Skoncová - Agentúra LUMI

IČO:
37118838
Sídlo:
Ing. Ľudmila Skoncová - Agentúra LUMI  A.Svianteka  20  08501  Bardejov
Dátum vzniku:
28. apríla 2000 Číslo živn.registra: 701-7826, okresný úrad Bardejov