Register právnických osôb a podnikateľov

Ing. Ľudmila Šichtová - LUSI

IČO:
40258131
DIČ:
1030562731
Sídlo:
Ing. Ľudmila Šichtová - LUSI  Viedenská  30  04013  Košice-Sídlisko Ťahanovce
Dátum vzniku:
10. septembra 2002 Číslo živn.registra: 802-15177, okresný úrad Košice