Register právnických osôb a podnikateľov

Ing. Ľudmila Seppová

IČO:
40246868
DIČ:
1048373777
Sídlo:
Ing. Ľudmila Seppová  Lamanského  4  83103  Bratislava-Nové Mesto
Dátum vzniku:
1. novembra 2002 Číslo živn.registra: 101-23340, okresný úrad Bratislava
Predmety podnikania:
 • Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (od: 01. 11. 2002.
 • Administratívne a kancelárske práce (od: 01. 11. 2002.
 • Automatizované spracovanie údajov (od: 01. 11. 2002.
 • Vedenie účtovníctva (od: 01. 11. 2002.
 • Činnosť účtovných poradcov (od: 01. 11. 2002.
 • Činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od: 01. 11. 2002.
 • Organizovanie odborných školení (od: 01. 11. 2002.
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (od: 01. 11. 2002.
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (od: 01. 11. 2002.
 • Producentská činnosť v oblasti televíznej videotvorby /okrem diel uvedených v autorskom zákone/ (od: 01. 11. 2002.
 • Grafické práce na počítači (od: 01. 11. 2002.
 • Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, reklamy a kultúry v rozsahu voľnej živnosti (od: 01. 11. 2002.
 • Tlmočenie a preklady z/do jazyka - nemecký, anglický, taliansky, maďarský, ruský, francúzsky, chorvátsky (od: 01. 11. 2002.
 • Reklamná a propagačná činnosť (od: 01. 11. 2002.
 • Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od: 01. 11. 2002.
 • Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od: 01. 11. 2002.
 • Organizačno-technické zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích podujatí (od: 01. 11. 2002.