Register právnických osôb a podnikateľov

Ing. Ľudmila Šepeľová

IČO:
35460717
Sídlo:
Ing. Ľudmila Šepeľová  Laborecká  57  06601  Humenné
Dátum vzniku:
7. apríla 1999 Číslo živn.registra: 702-8774, okresný úrad Humenné
Predmety podnikania:
  • Sprostredkovanie obchodu (od: 01. 04. 1999.
  • Veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od: 01. 04. 1999.
  • Maloobchod v rozsahu voľných živností (od: 01. 04. 1999.
  • Sekretárske služby (od: 01. 04. 1999.
  • Reklamné činnosti (od: 01. 04. 1999.
  • Podnikateľské poradenstvo (od: 01. 04. 1999.
  • Automatizované spracovanie dát (od: 01. 04. 1999.
  • Činnosť účtovných poradcov (od: 01. 04. 1999.
  • Činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od: 01. 04. 1999.
  • Vedenie účtovníctva (od: 01. 04. 1999.