Register právnických osôb a podnikateľov

Ing. Ľudmila Salaníková

IČO:
41620445
DIČ:
1073267624
Sídlo:
Ing. Ľudmila Salaníková  Požiarna  1640/16  02001  Púchov
Dátum vzniku:
28. decembra 2004 Číslo živn.registra: 331-5938, okresný úrad Považská Bystrica
Predmety podnikania:
 • Vedenie účtovníctva (od: 01. 01. 2005.
 • Prenájom nehnuteľností spojený s upratovacími prácami (od: 01. 01. 2005.
 • Prenájom motorových vozidiel (od: 01. 01. 2005.
 • Reklamné činnosti (od: 01. 01. 2005.
 • Výroba reklamných predmetov v rozsahu voľných živností (od: 01. 01. 2005.
 • Grafické práce (od: 01. 01. 2005.
 • Výroba, požičiavanie, distribúcia a predaj audiovizuálnych diel (od: 01. 01. 2005.
 • Výroba dekoratívnych predmetov v rozsahu voľných živností (od: 01. 01. 2005.
 • Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností (od: 01. 01. 2005.
 • Veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od: 01. 01. 2005.
 • Maloobchod v rozsahu voľných živností (od: 01. 01. 2005.