Register právnických osôb a podnikateľov

Ing. Ľudmila Safková - ĽS

IČO:
40358704
DIČ:
1070195995
Sídlo:
Ing. Ľudmila Safková - ĽS  Za Hornádom  879/7  05201  Spišská Nová Ves
Dátum vzniku:
13. mája 2003 Číslo živn.registra: 810-11573, okresný úrad Spišská Nová Ves
Predmety podnikania:
 • Prekladateľské a tlmočnícke služby (od: 12. 05. 2003.
 • Činnosť organizačných,ekonomických a účtovných poradcov (od: 12. 05. 2003.
 • Výroba, kopírovanie, rozmnožovanie a požičiavanie nosičov analógových a digitálnych záznamov (od: 12. 05. 2003.
 • Zhotovovanie zvukových a obrazových záznamov v analógovej a digitálnej forme (od: 12. 05. 2003.
 • Poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom (od: 12. 05. 2003.
 • Kopírovacie práce (od: 12. 05. 2003.
 • Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od: 12. 05. 2003.
 • Reklamné činnosti (od: 12. 05. 2003.
 • Organizovanie školení a seminárov v rozsahu voľných živností (od: 12. 05. 2003.
 • Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností (od: 12. 05. 2003.
 • Kancelárske, administratívne a sekretárske služby (od: 12. 05. 2003.
 • Kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností (od: 12. 05. 2003.