Register právnických osôb a podnikateľov

Ing. Ľudmila Rovderová

IČO:
34801871
DIČ:
1020026711
Sídlo:
Ing. Ľudmila Rovderová      05371  Uloža 31
Dátum vzniku:
16. decembra 1997 Číslo živn.registra: 704-7907, okresný úrad Poprad
Predmety podnikania:
  • Kancelárske a sekretárske práce (od: 03. 08. 2000.
  • Prekladateľské a tlmočnícke služby (od: 03. 08. 2000.
  • Reklamná a propagačná činnosť (od: 03. 08. 2000.
  • Fotokopírovacie a rozmnožovacie práce (od: 03. 08. 2000.
  • krajčírske práce (od: 19. 12. 1997.
  • sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb (od: 19. 12. 1997.
  • kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností (od: 19. 12. 1997.