Register právnických osôb a podnikateľov

Ing. Ľudmila Rosenbergová

IČO:
30149533
DIČ:
1025542540
Sídlo:
Ing. Ľudmila Rosenbergová  Topoľčianska  3218/33  85105  Bratislava-Petržalka
Dátum vzniku:
4. septembra 1992 Číslo živn.registra: 105-8745, okresný úrad Bratislava
Predmety podnikania:
  • Administratívne služby (od: 18. 12. 2014.
  • Prenájom dopravných prostriedkov (od: 18. 12. 2014.
  • Vedenie účtovníctva (od: 30. 03. 1992.
  • Činnosť účtovných poradcov (od: 30. 03. 1992.