Register právnických osôb a podnikateľov

Ing. Ľudmila Romanová

IČO:
33803986
Sídlo:
Ing. Ľudmila Romanová      01815  Bodiná 134
Dátum vzniku:
1. apríla 2013 Číslo živn.registra: 306-6824, okresný úrad Považská Bystrica