Register právnických osôb a podnikateľov

Ing. Ľudmila Reguli ECO-COMP

IČO:
22653449
DIČ:
1025122549
Sídlo:
Ing. Ľudmila Reguli ECO-COMP  Pluhová  33  83101  Bratislava-Nové Mesto
Dátum vzniku:
14. januára 1991 Číslo živn.registra: 103-1080, okresný úrad Bratislava
Predmety podnikania:
  • sprostredkovanie výkonu služieb (od: 27. 04. 1992.
  • poradenská a konzult.činnosť v obl.informačných systémov (od: 27. 04. 1992.
  • účtovníctvo (od: 27. 04. 1992.
  • Automatizované spracovanie dát (od: 27. 04. 1992.
  • Poskytovanie software - predaj hot.progr.na zákl.zml.s autor (od: 27. 04. 1992.
  • nákup a predaj výpočtovej techniky (od: 27. 04. 1992.
  • Sprostredkovanie obchodu s výpočtovou technikou (od: 27. 04. 1992.