Register právnických osôb a podnikateľov

Ing. Ján Košč

IČO:
47039892
Sídlo:
Ing. Ján Košč  11.marca  310/38  96001  Zvolen
Dátum vzniku:
12. februára 2013 Číslo živn.registra: 790-14169, okresný úrad Zvolen