Register právnických osôb a podnikateľov

Ing. Ján Barnáš

IČO:
22639403
DIČ:
1025488805
Sídlo:
Ing. Ján Barnáš  Slatinská  22  82107  Bratislava-Vrakuňa
Dátum vzniku:
27. novembra 1990 Číslo živn.registra: 102-665, okresný úrad Bratislava