Register právnických osôb a podnikateľov

imvia - ENGINEERING s. r. o.

IČO:
45248681
DIČ:
2022908129
Sídlo:
imvia - ENGINEERING s. r. o.  Budovateľská  50  080 01  Prešov
Dátum vzniku:
28. októbra 2009 Zapísaná na Okr. súde Prešov, odd. Sro, vl.č.22181/P
Štatutár:
Spoločníci:
Predmety podnikania:
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od: 28. 04. 2016.
 • čistenie kanalizačných systémov (od: 28. 04. 2016.
 • čistiace a upratovacie služby (od: 28. 04. 2016.
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od: 28. 04. 2016.
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od: 28. 04. 2016.
 • nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od: 28. 04. 2016.
 • poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla (od: 28. 04. 2016.
 • prenájom hnuteľných vecí (od: 28. 04. 2016.
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od: 28. 04. 2016.
 • prípravné práce k realizácii stavby (od: 28. 04. 2016.
 • projektovanie inžinierskych stavieb - Cesty a letiská (od: 28. 04. 2016.
 • služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od: 28. 04. 2016.
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od: 28. 04. 2016.
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od: 28. 04. 2016.
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od: 28. 04. 2016.
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od: 28. 04. 2016.
 • výkon činnosti stavebného dozoru ( s odborným zameraním: pozemné stavby, inžinierske stavby - dopravné stavby (pozemné komunikácie), mosty a tunely, vodohospodárske stavby, potrubné a iné líniové stavby (od: 28. 04. 2016.
 • výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien (od: 28. 04. 2016.
 • vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb (od: 28. 04. 2016.