Register právnických osôb a podnikateľov

František Bachratý

IČO:
35111984
Sídlo:
František Bachratý  Bernolákova  711/16  92001  Hlohovec
Dátum vzniku:
1. februára 2013 Číslo živn.registra: 203-3791, okresný úrad Trnava