Register právnických osôb a podnikateľov

Ferdinand Kubík

IČO:
34841229
DIČ:
1021536472
Sídlo:
Ferdinand Kubík      02945  Rabčice 291
Dátum vzniku:
4. októbra 1994 Číslo živn.registra: 507-2465, okresný úrad Námestovo