Register právnických osôb a podnikateľov

FAX & COPY Prešov, spol. s r.o.

IČO:
31674615
DIČ:
2020519094
Sídlo:
FAX & COPY Prešov, spol. s r.o.  Slovenská  86  080 01  Prešov
Dátum vzniku:
29. júna 1993 Zapísaná na Okr. súde Prešov, odd. Sro, vl.č.1163/P
Štatutár:
Spoločníci:
Predmety podnikania:
 • montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete (od: 01. 05. 2016.
 • obchodná činnosť v rozsahu voľných živností (od: 01. 05. 2016.
 • organizovanie a uporadúvanie školení, kurzov a seminárov (od: 01. 05. 2016.
 • podnikateľské poradenstvo (od: 01. 05. 2016.
 • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom (od: 01. 05. 2016.
 • prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane zariadení na spracovanie údajov (od: 01. 05. 2016.
 • prenájom motorových vozidiel (od: 01. 05. 2016.
 • reklamná činnosť (od: 01. 05. 2016.
 • vydavateľská činnosť (od: 01. 05. 2016.
 • výroba kancelárskych strojov, počítačov, prístrojov a zariadení na spracovanie údajov (od: 01. 05. 2016.
 • výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov (od: 01. 05. 2016.
 • výroba, montáž, oprava a údržba elektric- kých zariadení v rozsahu objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodov (od: 01. 05. 2016.
 • výskum a vývoj (od: 01. 05. 2016.
 • zriaďovanie, zmeny, obnova a údržba nasledovných koncových telekomunikačných zariadení - koncové telekomunikačné zariadenia firmy PANASONIC, CANON, Olivetti, Uher, Xerox (od: 01. 05. 2016.
 • kopírovacie služby (od: 01. 05. 2016.
 • obchodná činnosť - kancelárska, výpočtová technika a príslušenstvo (od: 01. 05. 2016.
 • obchodná činnosť - kancelárske potreby (od: 01. 05. 2016.
 • obchodná činnosť - nábytok (od: 01. 05. 2016.
 • servis a údržba kancelárskej a výpočtovej techniky (od: 01. 05. 2016.