Register právnických osôb a podnikateľov

Fax & Copy Banská Bystrica, spol. s r.o. [zrušená]

IČO:
31561012
Sídlo:
Fax & Copy Banská Bystrica, spol. s r.o.  Horná  16  974 00  Banská Bystrica
Dátum vzniku:
10. apríla 1992 Zapísaná na Okr. súde Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č.384/S
Dátum zrušenia:
15. októbra 1998
Predmety podnikania:
  • kopírovacie služby (od: 01. 05. 2016.
  • obchodná a sprostredkovateľská činnosť s kancelárskymi potrebami, kancelárskou technikou a zariadeniami, papierenským tovarom a ostatnými vyššie uvedenými tovarmi a vý- robkami (od: 01. 05. 2016.
  • poradenská činnosť v oblasti kancelárskej, výpočtovej a telekomunikačnej techniky (od: 01. 05. 2016.
  • vývoj, montáž a servis automatizačnej techniky a doplnkov (od: 01. 05. 2016.
  • vývoj, výroba, montáž a servis elektronických a elektrických zariadení (od: 01. 05. 2016.
  • vývoj, výroba, montáž a servis zariadení kancelárskej a výpočtovej techniky a doplnkov (od: 01. 05. 2016.