Register právnických osôb a podnikateľov

FAX A COPY ZVOLEN, spol. s r.o.

IČO:
31572961
DIČ:
2020475369
Sídlo:
FAX A COPY ZVOLEN, spol. s r.o.  Nám. SNP  18  960 01  Zvolen
Dátum vzniku:
4. novembra 1992 Zapísaná na Okr. súde Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č.769/S
Štatutár:
Spoločníci:
Predmety podnikania:
  • inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie (od: 01. 05. 2016.
  • montáž, oprava a údržba počítačových, dátových a komunikačných sietí (od: 01. 05. 2016.
  • montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení (od: 01. 05. 2016.
  • projektovanie, montáž, opravy, revízie a údržba telekomunikačných zariadení (od: 01. 05. 2016.
  • údržba a oprava mechanických častí kancelárskych strojov (od: 01. 05. 2016.
  • údržba a oprava mechanických častí počítačov (od: 01. 05. 2016.
  • kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj, okrem viazaných a koncesovaných živností (od: 01. 05. 2016.
  • nákup a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky, príslušenstva, kancelárskych potrieb a nábytku (od: 01. 05. 2016.
  • poskytovanie kancelárskych a reprografických služieb (od: 01. 05. 2016.