Register právnických osôb a podnikateľov

FAX A COPY CONSULT, spol. s r. o.

IČO:
31351948
DIČ:
2020317640
Sídlo:
FAX A COPY CONSULT, spol. s r. o.  Záhradnícka  34  821 08  Bratislava
Dátum vzniku:
31. mája 1993 Zapísaná na Okr. súde Bratislava I, odd. Sro, vl.č.5197/B
Štatutár:
Spoločníci:
Predmety podnikania:
  • prenájom motorových vozidiel (od: 01. 05. 2016.
  • sprostredkovateľská činnosť (od: 01. 05. 2016.
  • účtovné, ekonomické a organizačné pora- denstvo (od: 01. 05. 2016.
  • vedenie účtovníctva (od: 01. 05. 2016.
Posledná zmena:
3. 5. 2017